دستگاه روغن گیری پرس سرد

دستگاه روغن گیری پرس سرد

دستگاه روغن گیری پرس سرد

روغن گیری پرس سرد

روغن گیری پرس سرد ؛ باعث روغن گیری  بدون تغییر خاصیت در روغن می شود.

در مناسب بودن دمایی  روش های روغن گیری ؛ فرآیند روغن گیری به دو دسته ی پرس سرد و گرم تقسیم می شود.

روغن گیری به روش پرس گرم

در این روش بازدهی تولید روغن بالا می رود و آسیب های زیادی دارد و روغن بالای 110 درجه گرم می شود.

انواع سرطانهای کبد و مشکلات عروقی و سینه و روده و گوارشی به ازای مصرف این روغن گیری پرس گرم می باشد.

بنابراین ؛ روغن موجود از روش پرس گرم باید به صورت صنعتی تصفیه گردد.

در این روش نیاز به ماشین آلات صنعتی زیاد بوده وهزینه و استهلاک بالا می باشد.

دستگاه روغن گیری پرس سرد

روغن گیری به روش پرس سرد

دمای روغن زیر 60 درجه است و صرفا فشار به دانه های روغن؛ روغن طبیعی را توسط دستگاه روغن گیری پرس سرد خارج میسازد.

این روش سالم می باشد و به مراحل پیچیده ی صنعتی نیازی  ندارد .

روغن خارج شده از دانه ی روغنی ؛ طبیعی ست.

در روغن گیری پرس سرد تعداد دستگاه های روغن گیری پرس سرد بسیار کم است و کل فرآیند با انرژی برق قابل اجرا ست

ویژگی های دستگاه روغن گیری پرس سرد کاراپرس

مکانیزم روغن کشی  کاراپرس پرس سرد است.

دمای روغن در دمای محیط (حدود 60درجه ) میباشد.

بنابراین کلیه ی خواص روغن حفظ شده ؛ و روغن با شفافیت ؛ رنگ ؛ بو و طعم بسیار مطلوب تولید میگردد.

دستگاه روغن کشی کاراپرس ؛ یک المنت 60 درجه سانتیگراد دارد که دستگاه را گرم می کند.

Summary
Review Date
Reviewed Item
دستگاه روغن گیری پرس سرد
Author Rating
51star1star1star1star1star

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *