دستگاه روغن گیری دانه های روغنی

دستگاه روغن گیری دانه های روغنی

دستگاه روغن گیری دانه های روغنی

دستگاه روغن گیری دانه های روغنی سخت

این دستگاه ها جهت دانه ها و هسته های سخت استفاده می شود و برای کارگاه روغن گیری تولید شده است.

روغن گیری های معمول توسط دستگاه های روغن گیری دانه های روغنی  از سه منبع صورت میگیرد:

– دانه های روغنی :

بیشتر روغن مصرفی و روغن تولید شده ما از دانه های روغنی است

دانه هایی مثله سیاه دانه و کنجد و گردو وبادام و آفتابگردان و و اسفند و رازیانه و … دانه های روغنی هستند.

دستگاه های روغن گیری و روغن کشی کاراپرس همۀ موارد فوق را پوشش میدهند و روغن گیری میکنند.

برای اطلاعات بیشتر سایت شرکت سهامی خاص دانه های روغنی را ببینید.

– میوه های روغنی :

. روغن زیتون پرمصرف ترین میوه برای روغن گیری است برخی از میوه ها برای روغن گیری استفاده می شوند مانند روغن نارگیل و روغن پالم که مصرف بالایی دارند

متاسفانه روغن پالم آسیب هایی برای انسان دارد و نسبت بهسایر میوه های روغنی روغنی ارزان قیمت دارد.

– هسته های روغنی :

روغن تخمه و روغن هسته انگور و روغن هسته انار و هسته آلبالو و زردآلو را به عنوان هسته های روغنی می توان نام برد.

.

هسته های روغنی برای درمان بیماری ها استفاده می گردد و معمولا سخت هستند و باید برای روغن گیری از دستگاه روغن گیری دانه های روغنی استفاده گردد

انواع دستگاه های روغن گیری دانه های روغنی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *