دستگاه ارده گیری,ارده گیر,دستگاه کنجد,روغن کنجد,کره گیری,ماشین روغن,ارده ساز,کنجد گیری

دستگاه ارده گیری,ارده گیر,دستگاه کنجد,روغن کنجد,کره گیری,ماشین روغن,ارده ساز,کنجد گیری

دستگاه ارده گیر یا دستگاه ارده ساز (اسیاب ارده). sesame machine building. دستگاه اسیاب ارده سنتی

برای ارده گیری و کره گیری دانه های روغنی و کنجد و بادام زمینی مورد استفاده قرار میگیرد.

در این مقاله روش سنتی تهیه روغن ارده کنجد را از دانه های کنجد شرح داده می شود.

لازم به ذکر است روغن ارده کنجد از روش سنتی تهیه می شود.

دستگاه ارده گیری مدل GT4
دستگاه ارده گیری مدل GT4

دستگاه ارده گیری,ارده گیر,دستگاه کنجد,روغن کنجد,کره گیری,ماشین روغن,ارده ساز,کنجد گیری

روش سنتی تهیه روغن ارده کنجد

 1. ابتدا دانه های کنجد را بوجاری می کنند، یعنی اجسام خارجی را از آن جدا می کنند.
 2. دانه های کنجد بوجاری شده را در آب خیسانده تا اندکی آب جذب کند.
 3. سپس آب ظرف را خارج کرده و کنجدها را رها می کنند تا پوست آن پس از مدتی باد کرده و بترکد.
 4. کنجدها را در حوضچه های آب نمک می ریزند. با دوبار تغییر حوضچه تقریبا پوست کنجدها به کلی جدا می شود.
 5. جهت خارج کردن شوری، کنجدها را یک بار در حوضچه آب شیرین وارد می کنند.
 6. دانه های کنجد را بعد از این مرحله درون محفظه ای استوانه ای شکل قرار می دهند تا آب آن بخار شود و بوداده شود.
 7. زمانی که کف فر روغنی شد زمان انتقال دانه های کنجد به دستگاه ارده گیری است.
 8. دستگاه ارده گیری شامل سنگ هایی بزرگ است که دانه های کنجد را له می کند.
 9. بعد از له شدن کنجدها، مخلوط ارده و روغن بدست می آید. برای جداکردن روغن به نسبت یک به چهار آب به آن اضافه می کنیم تا روغن آن جدا شود.دستگاه روغن گیری
 10. مخلوط آب و روغن بر روی ارده قرار می گیرد و به راحتی قابل جداسازی هستند.

  دستگاه ارده گیری,ارده گیر,دستگاه کنجد,روغن کنجد,کره گیری,ماشین روغن,ارده ساز,کنجد گیری
  دستگاه ارده گیری,ارده گیر,دستگاه کنجد,روغن کنجد,کره گیری,ماشین روغن,ارده ساز,کنجد گیری

به روغن کنجدی که به شیوه سنتی تهیه می شود، روغن ارده کنجد گفته می شود.

لازم به ذکر است این روش روغن گیری (روغن ارده کنجد) از نظر طب سنتی مورد تایید

است و خواص بیشماری برای آن ذکر شده است

دستگاه ارده گیری,ارده گیر,دستگاه کنجد,روغن کنجد,کره گیری,ماشین روغن,ارده ساز,کنجد گیری

اینستاگرام کاراپرس

Summary
Review Date
Reviewed Item
دستگاه ارده گیر یا دستگاه ارده ساز (اسیاب ارده). sesame machine building. دستگاه اسیاب ارده سنتی
Author Rating
51star1star1star1star1star